Մայիս ամսվա ծնողական ժողովների արձանագրությունները

IIIԱ դասարան
IIIԲ դասարան
IIIԳ դասարան
IIIԴ դասարան
IIԱդասարան
IIԲ դասարան
IIԳ դասարան
IVԱ դասարան
IVԳ դասարան
IXԱ դասարան
IXԲ դասարան
IԱ դասարան
IԲ դասարան
IԳ դասարան
VIIԱդասարան
VIIIԱ դասարան
VIIIԲ դասարան
VIIIԳդասարան
VIIԲ դասարան
VIIԳդասարան
IVԲ դասարան
VԳ դասարան

Սարդարապատից Արցախ


2018թ-ի փետրվար ամսից «Չարենցավանի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի անվան N 3 հիմնական դպրոց»-ում Հայաստանի Հանրապետության Մայիսյան հերոսամարտերի 100 ամյակին նվիրված  միջոցառումների սկիզբը մեկնարկեց <<Սարդարապատից Արցախ>>  խորագրով
շարադրության և նկարչության մրցույթով,վահանակի ձևավորումով: Շարունակել կարդալ