ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Կոտայքի մարզի «Չարենցավանի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի անվան N 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Քիմիա» — 15 դրույքժամ,«Մաթեմատիկա» — 18 դրույքժամ, ՀԵՊ — 15 դրույքժամ,կերպարվեստ — 9 դրույքժամ առարակաների և դասվարի — 16 ուսուցչի թափուր տեղերի համար.
ՈՒսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է՝ ըստ դասաբաշխման:
Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝
1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է,
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի
պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,
3. Անձնագրի պատճենը,
4. Ինքնագենսագրություն (Ձև 4),
5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և
աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը
հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները ( դրանց առկայության
դեպքում),
6.Մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափի,
7.Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում
աշխատելու իրավունք,
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև հոկտեմբերի 10-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ , կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝
ըստ կարգի:
Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբերի 12-ին՝ ժամը 15:00-ին, Կոտայքի մարզի Չարենցավանի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի անվան N 3 հիմնական դպրոցում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել ՝(0226)4-45-82 կամ ՝(094)42-67-42 հեռախոսահամարներով:

Հայտարարություն

Հարգելի ծնողներ և աշակերտներ, գիտելիքի օրվան նվիրված հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ին ,ժամը 11.00-ին:
Հ.գ Աշակերտներին խնդրում ենք դպրոցի բակում հավաքվել ժամը 10.30-ին:
Սիրով կսպասենք բոլորին: